Информация за нас

ОБЩИ УСЛОВИЯ ПО ДОГОВОР

ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

ФОРМА ЗА СЪГЛАСИЕ
 


УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА РЕГИСТРАЦИЯ
№04360
на туристическа дейност
ТУРОПЕРАТОР
от 28.1.2005г.СЕРТИФИКАТ КЪМ ЗАСТРАХОВКА НА ЛИЦЕНЗИРАН ТУРОПЕРАТОР
БАНКОВИ СМЕТКИ:

сметка в ЛЕВА в РАЙФАЙЗЕН БАНК

“ГАЛЕРА” ЕООД
IBAN: BG23RZBB91551007599865
банков код: RZBBBGSF

сметка в ЛЕВА в ПРОКРЕДИТ БАНК

“ГАЛЕРА” ЕООД
IBAN: BG66 PRCB 9230 1035 8103 11,
банков код: PRCB9230


сметка в ЛЕВА в ПОЩЕНСКА БАНКА

“ГАЛЕРА” ЕООД
IBAN: BG22 BPBI 7940 1054 0628 01,
банков код: BPBIBGSF